Bán hàng linh kiện điện tử trực tuyến !
 

Danh mục sản phẩm


Xem ảnh lớn

MẠCH NẠP Burn-E

Đăng ngày 13-08-2011 04:46:00 PM - 19332 Lượt xem

Giá : 210 000 VND / 1 bộ

MẠCH NẠP Burn-E Nạp AT89S, ATmega, PIC và Eeprom Tham khảo thêm tại http://pduytech.com/

Đánh giá : 30 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Đặt hàng :   Đặt hàng
 
 
 
 

Danh Sách Hỗ Trợ Và Kết Quả Thử Nghiệm 4/8/2011

"B" Blue - chip được hỗ trợ, xác nhận bởi người dùng
"O" Orange - chip được hỗ trợ, xác nhận bởi Pduytech
"Y" Yellow - chip được hỗ trợ nhưng chưa thử nghiệm trực tiếp
"R" Red - chip không được hỗ trợ
"G" Green - chip chưa được hỗ trợ bởi PICKit 2 (6/2010) nhưng Burn-E sẵn sàng
ATmega48 O 22-2-2010
ATmega88 Y 2-3-2011
ATmega168 Y 2-3-2011
ATmega8 B 28-2-2011 by khanh27da
ATmega16 B 28-2-2011 by khanh27da
ATmega162 Y 10-3-2011
ATmega32 B 29-3-2011 by khanh27da
ATmega64 B 4-8-2011 by nguyenhuy_1101
ATmega128 B 11-3-2011 by nguyenhuy_1101
ATmega8515 Y 14-3-2010
ATmega8535 Y 14-3-2010
AT90S2313 O 27-5-2011
AT89S51 Y 15-12-2010
AT89S52 B 15-12-2010 by khanh27da
AT89LS51 Y 20-12-2010
AT89LS52 Y 20-12-2010
PIC10F200 Y 6-9-2010
PIC10F202 Y 6-9-2010
PIC10F204 Y 6-9-2010
PIC10F206 O 27-4-2011
PIC10F220 Y 8-10-2010
PIC10F222 Y 8-10-2010
PIC12F508 Y 6-9-2010
PIC12F509 B 16-6-2011 by vuhapassall
PIC12F510 Y 8-10-2010
PIC12F517 Y 8-10-2010
PIC12F519 Y 8-10-2010
PIC12F629 Y 5-10-2010
PIC12F635 Y 5-10-2010
PIC12F675 Y 5-10-2010
PIC12F683 Y 5-10-2010
PIC12F609 Y 8-10-2010
PIC12F752 Y 29-4-2011
PIC12HV752 Y 29-4-2011
PIC16LF1782 Y 29-4-2011
PIC16F1783 Y 29-4-2011
PIC16LF1783 Y 29-4-2011
PIC12F1822 Y 8-10-2010
PIC12LF1822 Y 8-10-2010
PIC12F1840 Y 8-10-2010
PIC12LF1840 Y 8-10-2010
PIC16F505 Y 25-1-2011
PIC16F506 Y 25-1-2011
PIC16F526 Y 8-10-2010
PIC16F54 B 14-7-2010 by viansheva
PIC16F57 B 1-8-2010 by viansheva
PIC16F59 Y 13-7-2010
PIC16F610 Y 5-10-2010
PIC16F616 Y 5-10-2010
PIC16F628 B 15-6-2011 by damhaiquan
PIC16F628A Y 26-7-2010
PIC16F636 (639) Y 30-11-2010
PIC16F631 Y 8-10-2010
PIC16F677 Y 8-10-2010
PIC16F684 Y 8-10-2010
PIC16F687 Y 8-10-2010
PIC16F688 B 1-12-2010 by khanh27da
PIC16F689 Y 8-10-2010
PIC16F690 Y 8-10-2010
PIC16F716 Y 27-8-2010
PIC16F72 B 14-6-2011 by tuanhalh
PIC16F73 Y 8-6-2010
PIC16F74 Y 8-6-2010
PIC16F76 Y 8-6-2010
PIC16F77 Y 8-6-2010
PIC16F720 Y 12-8-2010
PIC16F721 Y 12-8-2010
PIC16F722 Y 12-7-2010
PIC16F722A Y 31-12-2010
PIC16F723 Y 12-7-2010
PIC16F723A Y 31-12-2010
PIC16F724 Y 12-7-2010
PIC16F726 Y 12-7-2010
PIC16F727 B 08-7-2010 by hien_uit
PIC16LF720 Y 12-8-2010
PIC16LF721 Y 12-8-2010
PIC16LF722 Y 12-7-2010
PIC16LF722A Y 31-12-2010
PIC16LF723 Y 12-7-2010
PIC16LF724 Y 12-7-2010
PIC16LF726 Y 12-7-2010
PIC16LF727 Y 12-7-2010
PIC16F84A O 01-7-2010
PIC16F87 B 26-10-2010 by nbb3i
PIC16F877A B 08-7-2010 by vinasheva
PIC16F88 B 26-10-2010 by nbb3i
PIC16F882 Y  
PIC16F883 Y  
PIC16F884 Y  
PIC16F886 O 25-1-2011
PIC16F887 B 08-7-2010 by vinasheva
PIC16F913 Y 16-8-2010
PIC16F914 Y 16-8-2010
PIC16F916 Y 16-8-2010
PIC16F917 Y 16-8-2010
PIC16F946 Y 16-8-2010
PIC16F1516 Y 8-10-2010
PIC16LF1516 Y 8-10-2010
PIC16F1517 Y 8-10-2010
PIC16LF1517 Y 8-10-2010
PIC16F1518 Y 8-10-2010
PIC16LF1518 Y 8-10-2010
PIC16F1519 Y 8-10-2010
PIC16LF1519 Y 8-10-2010
PIC16F1526 Y 8-10-2010
PIC16LF1526 Y 8-10-2010
PIC16F1527 Y 8-10-2010
PIC16LF1527 Y 8-10-2010
PIC16F1823 Y 26-7-2010
PIC16LF1823 Y 26-7-2010
PIC16F1824 Y 26-7-2010
PIC16LF1824 Y 26-7-2010
PIC16F1825 O 14-4-2011
PIC16LF1825 Y 26-7-2010
PIC16F1826 Y 26-7-2010
PIC16LF1826 Y 26-7-2010
PIC16F1827 Y 26-7-2010
PIC16LF1827 Y 26-7-2010
PIC16F1828 Y 26-7-2010
PIC16LF1828 Y 26-7-2010
PIC16F1829 Y 26-7-2010
PIC16LF1829 Y 26-7-2010
PIC16F1847 Y 8-10-2010
PIC16LF1847 Y 8-10-2010
PIC16LF1902 Y 29-4-2011
PIC16LF1903 Y 29-4-2011
PIC16LF1904 Y 29-4-2011
PIC16LF1906 Y 29-4-2011
PIC16LF1907 Y 29-4-2011
PIC16F1933 Y 16-7-2010
PIC16LF1933 Y 16-7-2010
PIC16F1934 Y 16-7-2010
PIC16LF1934 Y 16-7-2010
PIC16F1936 O 16-7-2010
PIC16LF1936 Y 16-7-2010
PIC16F1937 Y 16-7-2010
PIC16LF1937 Y 16-7-2010
PIC16F1938 Y 16-7-2010
PIC16LF1938 Y 16-7-2010
PIC16F1939 Y 16-7-2010
PIC16LF1939 Y 16-7-2010
PIC16F1946 Y 16-7-2010
PIC16LF1946 Y 16-7-2010
PIC16F1947 O 9-5-2011
PIC16LF1947 Y 16-7-2010
PIC18F1220 Y 22-12-2010
PIC18F1230 Y 22-12-2010
PIC18F1320 Y 22-12-2010
PIC18F1330 Y 22-12-2010
PIC18F13K22 B 1-8-2010 by akb-machinery.com
PIC18F14K22 Y 21-7-2010
PIC18LF13K22 Y 21-7-2010
PIC18LF14K22 Y 21-7-2010
PIC18F13K50 Y  
PIC18F14K50 O  
PIC18LF13K50 Y  
PIC18LF14K50 Y  
PIC18F2221 Y 3-6-2011
PIC18F23K20 Y 21-7-2010
PIC18F2321 Y 3-6-2011
PIC18F2331 Y  
PIC18F2410 Y 3-6-2011
PIC18F2450 Y 26-7-2010
PIC18F242 Y 16-7-2010
PIC18F2420 Y 26-7-2010
PIC18F24K20 Y 21-7-2010
PIC18F2423 Y 3-6-2011
PIC18F2431 Y  
PIC18F2455 O  
PIC18F2458 Y 26-7-2010
PIC18F248 Y 16-7-2010
PIC18F2480 Y 3-6-2011
PIC18F24J10 Y 26-7-2010
PIC18LF24J10 Y 26-7-2010
PIC18F2510 Y 3-6-2011
PIC18F2515 Y 3-6-2011
PIC18F2520 Y 26-7-2010
PIC18F25K20 Y 21-7-2010
PIC18F25K22 Y 21-7-2010
PIC18LF25K22 Y 21-7-2010
PIC18F2523 Y 3-6-2011
PIC18F2525 Y 26-7-2010
PIC18F252 Y 16-7-2010
PIC18F2550 O  
PIC18F2553 Y 26-7-2010
PIC18F258 Y 16-7-2010
PIC18F2580 Y 3-6-2011
PIC18F2585 Y 9-11-2010
PIC18F25J10 Y 26-7-2010
PIC18LF25J10 Y 26-7-2010
PIC18F2610 Y 3-6-2011
PIC18F2620 Y 26-7-2010
PIC18F26K20 Y 21-7-2010
PIC18F2680 Y 9-11-2010
PIC18F2682 Y 5-10-2010
PIC18F2685 Y 5-10-2010
PIC18F4221 Y 3-6-2011
PIC18F43K20 Y 21-7-2010
PIC18F4331 O  
PIC18F4321 Y 3-6-2011
PIC18F4410 Y 3-6-2011
PIC18F4450 Y 26-7-2010
PIC18F442 Y 16-7-2010
PIC18F4420 Y 26-7-2010
PIC18F44K20 Y 21-7-2010
PIC18F4423 Y 3-6-2011
PIC18F4431 B 08-7-2010 by vinasheva
PIC18F4455 Y  
PIC18F4458 Y 26-7-2010
PIC18F448 Y 16-7-2010
PIC18F4480 Y 3-6-2011
PIC18F44J10 Y 26-7-2010
PIC18LF44J10 Y 26-7-2010
PIC18F4510 Y 3-6-2011
PIC18F45J10 Y 26-7-2010
PIC18LF45J10 Y 26-7-2010
PIC18F26J13 Y 18-8-2010
PIC18LF26J13 Y 18-8-2010
PIC18F27J13 Y 18-8-2010
PIC18LF27J13 Y 18-8-2010
PIC18F46J13 Y 18-8-2010
PIC18LF46J13 Y 18-8-2010
PIC18F47J13 Y 18-8-2010
PIC18LF47J13 Y 18-8-2010
PIC18F4515 Y 3-6-2011
PIC18F4520 Y 26-7-2010
PIC18F45K20 Y 21-7-2010
PIC18F45K22 B 1-8-2010 by akb-machinery.com
PIC18LF45K22 Y 21-7-2010
PIC18F4523 B 3-6-2011 by minhquang_haui
PIC18F452 Y 16-7-2010
PIC18F4525 Y 26-7-2010
PIC18F4550 O  
PIC18F4553 Y 26-7-2010
PIC18F458 Y 16-7-2010
PIC18F4580 Y 9-11-2010
PIC18F4585 Y 3-6-2011
PIC18F4610 Y 3-6-2011
PIC18F4620 Y 26-7-2010
PIC18F46K20 B 18-1-2011 by natra2k2
PIC18F4680 B 9-11-2010 by phuocddat
PIC18F4682 Y 5-10-2010
PIC18F4685 Y 5-10-2010
PIC18F6310 Y 25-7-2010
PIC18F6390 Y 25-7-2010
PIC18F6393 Y 25-7-2010
PIC18F6410 Y 25-7-2010
PIC18F6490 Y 25-7-2010
PIC18F6493 Y 25-7-2010
PIC18F65J10 Y 31-12-2010
PIC18F65J15 Y 31-12-2010
PIC18F65J50 Y 31-12-2010
PIC18F66J10 Y 31-12-2010
PIC18F66J11 Y 31-12-2010
PIC18F66J15 Y 31-12-2010
PIC18F66J16 Y 31-12-2010
PIC18F66J50 Y 31-12-2010
PIC18F66J65 Y  
PIC18F66J93 Y 31-12-2010
PIC18F67J10 Y 31-12-2010
PIC18F67J11 Y 31-12-2010
PIC18F66J60 Y  
PIC18F67J50 Y 31-12-2010
PIC18F67J60 B 4-8-2011 by nguyenhuy_1101
PIC18F8310 Y 25-7-2010
PIC18F8390 Y 25-7-2010
PIC18F8393 Y 25-7-2010
PIC18F8410 Y 25-7-2010
PIC18F8490 Y 25-7-2010
PIC18F8493 Y 25-7-2010
PIC18F85J10 Y 31-12-2010
  Y 31-12-2010
PIC18F85J50 Y 31-12-2010
PIC18F86J10 Y 31-12-2010
PIC18F86J11 Y 31-12-2010
PIC18F86J15 Y 31-12-2010
PIC18F86J16 Y 31-12-2010
PIC18F86J50 Y 31-12-2010
PIC18F86J55 Y 31-12-2010
PIC18F86J60 Y  
PIC18F86J65 Y  
PIC18F86J72 Y 31-12-2010
PIC18F87J10 Y 31-12-2010
PIC18F87J11 Y 31-12-2010
PIC18F87J50 Y 31-12-2010
PIC18F87J60 Y  
PIC18F87J72 Y 31-12-2010
PIC18F96J65 Y  
PIC18F96J60 Y  
PIC18F97J60 O  
PIC18F63J90 Y 31-12-2010
PIC18F64J90 Y 31-12-2010
PIC18F65J90 Y 31-12-2010
PIC18F63J11 Y 31-12-2010
PIC18F64J11 Y 31-12-2010
PIC18F65J11 Y 31-12-2010
PIC18F83J11 Y 31-12-2010
PIC18F84J11 Y 31-12-2010
PIC18F85J11 Y 31-12-2010
PIC18F83J90 Y 31-12-2010
PIC18F84J90 Y 31-12-2010
PIC18F85J90 Y 31-12-2010
PIC18F66J90 Y 31-12-2010
PIC18F67J90 Y 31-12-2010
PIC18F67J93 Y 31-12-2010
PIC18F86J90 Y 31-12-2010
PIC18F86J93 Y 31-12-2010
PIC18F87J90 Y 31-12-2010
PIC18F87J93 Y 31-12-2010
PIC18F24J11 Y 26-7-2010
PIC18LF24J11 Y 26-7-2010
PIC18F25J11 Y 26-7-2010
PIC18LF25J11 Y 26-7-2010
PIC18F26J11 Y 26-7-2010
PIC18LF26J11 Y 26-7-2010
PIC18F44J11 Y 26-7-2010
PIC18LF44J11 Y 26-7-2010
PIC18F45J11 Y 26-7-2010
PIC18LF45J11 Y 26-7-2010
PIC18F46J11 Y 26-7-2010
PIC18LF46J11 Y 26-7-2010
PIC18F24J50 Y 26-7-2010
PIC18LF24J50 Y 26-7-2010
PIC18F25J50 O 3-10-2010 low speed
PIC18LF25J50 Y 26-7-2010
PIC18F26J50 Y 26-7-2010
PIC18LF26J50 Y 26-7-2010
PIC18F44J50 Y 26-7-2010
PIC18LF44J50 Y 26-7-2010
PIC18F45J50 Y 26-7-2010
PIC18LF45J50 Y 26-7-2010
PIC18F46J50 Y 26-7-2010
PIC18LF46J50 Y 26-7-2010
PIC18F26J53 Y 18-8-2010
PIC18LF26J53 Y 18-8-2010
PIC18F27J53 Y 18-8-2010
PIC18LF27J53 Y 18-8-2010
PIC18F46J53 Y 18-8-2010
PIC18LF46J53 Y 18-8-2010
PIC18F47J53 Y 18-8-2010
PIC18LF47J53 Y 18-8-2010
dsPIC30F2010 Y  
dsPIC30F2011 Y  
dsPIC30F2012 O  
dsPIC30F3010 Y  
dsPIC30F3011 Y  
dsPIC30F3012 Y  
dsPIC30F3013 Y  
dsPIC30F3014 Y  
dsPIC30F4011 B 18-7-2010 by vinasheva
dsPIC30F4012 B 04-7-2010 by phaolodesign
dsPIC30F4013 B 16-7-2010 by nbb3i
dsPIC30F5011 Y  
dsPIC30F5013 Y  
dsPIC30F5015 Y  
dsPIC30F5016 Y  
dsPIC30F6010A B 5-10-2010 by nbb3i
dsPIC30F6011A Y  
dsPIC30F6012A Y  
dsPIC30F6013A Y  
dsPIC30F6014A B 5-10-2010 by nbb3i
dsPIC30F6015 Y  
dsPIC33FJ64MC510 Y 14-7-2010
dsPIC33FJ64MC710 Y 14-7-2010
dsPIC33FJ128MC510 Y 14-7-2010
dsPIC33FJ128MC710 Y 14-7-2010
dsPIC33FJ256MC710 Y 14-7-2010
dsPIC33FJ16GP304 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ32GP202 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ32GP204 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ32GP302 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ32GP304 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ64GP204 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ64GP202 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ64GP206 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ64GP206A Y 13-9-2010
dsPIC33FJ64GP306 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ64GP306A Y 13-9-2010
dsPIC33FJ64GP310 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ64GP310A Y 13-9-2010
dsPIC33FJ64GP706 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ64GP706A Y 13-9-2010
dsPIC33FJ64GP708 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ64GP708A Y 13-9-2010
dsPIC33FJ64GP710 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ64GP710A Y 13-9-2010
dsPIC33FJ64GP804 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ64GP802 B 16-6-2011 by vuhapassall
dsPIC33FJ128GP202 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ128GP204 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ128GP206 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ128GP206A Y 13-9-2010
dsPIC33FJ128GP306 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ128GP306A Y 13-9-2010
dsPIC33FJ128GP310 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ128GP310A Y 13-9-2010
dsPIC33FJ128GP706 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ128GP706A Y 13-9-2010
dsPIC33FJ128GP708 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ128GP708A Y 13-9-2010
dsPIC33FJ128GP710 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ128GP710A Y 13-9-2010
dsPIC33FJ128GP802 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ128GP804 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ256GP506 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ256GP506A Y 13-9-2010
dsPIC33FJ256GP510 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ256GP510A Y 13-9-2010
dsPIC33FJ256GP710 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ256GP710A Y 13-9-2010
dsPIC33FJ32MC202 Y 8-6-2010
dsPIC33FJ32MC204 O 8-6-2010
dsPIC33FJ32MC302 Y 21-10-2010
dsPIC33FJ32MC304 Y 21-10-2010
dsPIC33FJ128MC202 Y 21-10-2010
dsPIC33FJ128MC204 Y 21-10-2010
dsPIC33FJ64MC802 Y  
dsPIC33FJ64MC804 Y  
dsPIC33FJ64MC202 Y  
dsPIC33FJ64MC204 Y  
dsPIC33FJ128MC802 O  
dsPIC33FJ128MC804 Y  
dsPIC33FJ256MC510 O  
dsPIC33FJ12GP201 Y 15-12-2010
dsPIC33FJ12GP202 Y 15-12-2010
dsPIC33FJ12MC201 Y 15-12-2010
dsPIC33FJ12MC202 B 15-12-2010 by nbb3i
dsPIC33FJ06GS101 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ06GS102 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ06GS202 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ16GS402 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ16GS404 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ16GS502 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ16GS504 Y 13-9-2010
dsPIC33FJ32GS406 Y 16-9-2010
dsPIC33FJ32GS606 Y 16-9-2010
dsPIC33FJ32GS608 Y 16-9-2010
dsPIC33FJ32GS610 Y 16-9-2010
dsPIC33FJ64GS404 Y 16-9-2010
dsPIC33FJ64GS606 Y 16-9-2010
dsPIC33FJ64GS608 Y 16-9-2010
dsPIC33FJ64GS610 Y 16-9-2010
PIC24F08KA101 Y 21-10-2010
PIC24F08KA102 Y 21-10-2010
PIC24F04KA201 Y 01-7-2010
PIC24F04KA200 O 01-7-2010
PIC24FJ256GB110 O 1-7-2010
PIC24FJ256GB108 Y 21-10-2010
PIC24FJ256GB106 Y 21-10-2010
PIC24FJ192GB110 Y 21-10-2010
PIC24FJ192GB108 Y 21-10-2010
PIC24FJ192GB106 Y 21-10-2010
PIC24FJ128GB110 Y 21-10-2010
PIC24FJ128GB108 Y 21-10-2010
PIC24FJ128GB106 Y 21-10-2010
PIC24FJ64GB110 Y 21-10-2010
PIC24FJ64GB108 Y 21-10-2010
PIC24FJ64GB106 Y 21-10-2010
PIC24FJ256GA110 Y 21-10-2010
PIC24FJ256GA108 Y 21-10-2010
PIC24FJ256GA106 Y 21-10-2010
PIC24FJ192GA110 Y 21-10-2010
PIC24FJ192GA108 Y 21-10-2010
PIC24FJ192GA106 Y 21-10-2010
PIC24FJ128GA110 Y 21-10-2010
PIC24FJ128GA108 Y 21-10-2010
PIC24FJ128GA106 Y 21-10-2010
PIC24FJ64GA006 Y 21-10-2010
PIC24FJ64GA008 Y 21-10-2010
PIC24FJ64GA010 Y 21-10-2010
PIC24FJ96GA006 Y 21-10-2010
PIC24FJ96GA008 Y 21-10-2010
PIC24FJ96GA010 Y 21-10-2010
PIC24FJ128GA006 Y 21-10-2010
PIC24FJ128GA008 Y 21-10-2010
PIC24FJ128GA010 Y 21-10-2010
PIC24FJ32GA102 Y 21-10-2010
PIC24FJ32GA104 Y 21-10-2010
PIC24FJ64GA104 Y 21-10-2010
PIC24FJ32GB002 Y 5-10-2010
PIC24FJ32GB004 Y 5-10-2010
PIC24FJ64GB002 B 3-11-2010 by maigiapy
PIC24FJ64GB004 Y 5-10-2010
PIC32MX320F032H O 01-7-2010
PIC32MX320F064H Y 21-10-2010
PIC32MX320F128L Y 21-10-2010
PIC32MX320F128H Y 21-10-2010
PIC32MX320F128H Y 21-10-2010
PIC32MX340F128L Y 21-10-2010
PIC32MX340F128H O 21-10-2010
PIC32MX340F256H Y 21-10-2010
PIC32MX340F512H Y 21-10-2010
PIC32MX360F256L Y 21-10-2010
PIC32MX360F512L Y 21-10-2010
PIC32MX420F032H Y 21-10-2010
PIC32MX440F128L Y 21-10-2010
PIC32MX440F128H Y 21-10-2010
PIC32MX440F256H Y 21-10-2010
PIC32MX440F512H Y 21-10-2010
PIC32MX460F256L Y 21-10-2010
PIC32MX460F512L O 1-5-2011
PIC32MX575F256L Y 21-10-2010
PIC32MX575F256H Y 21-10-2010
PIC32MX575F512L Y 21-10-2010
PIC32MX575F512H Y 21-10-2010
PIC32MX675F256L Y 21-10-2010
PIC32MX675F256H Y 21-10-2010
PIC32MX675F512L Y 21-10-2010
PIC32MX675F512H Y 21-10-2010
PIC32MX695F512L Y 21-10-2010
PIC32MX695F512H Y 21-10-2010
PIC32MX775F256L Y 21-10-2010
PIC32MX775F256H Y 21-10-2010
PIC32MX775F512L Y 21-10-2010
PIC32MX775F512H Y 21-10-2010
PIC32MX795F512L O 01-7-2010
PIC32MX795F512H Y 21-10-2010
24LC00 Y 27-5-2011
24LC01 Y 27-5-2011
24LC02 Y 27-5-2011
24LC04 O 27-5-2011
24LC08 Y 27-5-2011
24LC16 Y 27-5-2011
24LC32 Y 27-5-2011
24LC64 Y 27-5-2011
24LC128 Y 27-5-2011
24LC256 Y 27-5-2011
24LC512 Y 27-5-2011
24LC1025 O 27-5-2011
25LC010A Y 27-8-2010
25LC020A Y 27-8-2010
25LC040A Y 27-8-2010
25LC080A Y 27-8-2010
25LC080B Y 27-8-2010
25LC160A Y 27-8-2010
25LC160B Y 27-8-2010
25LC320A Y 27-8-2010
25LC640A Y 27-8-2010
25LC128 Y 27-8-2010
25LC256 O 27-8-2010
25LC512 O 27-8-2010
25LC1024 Y 27-8-2010
 

Thông Số Kỹ Thuật

 • Board sợi RF4 2 lớp - dày 1.0 mm.
 • Linh kiện phân bố trên 1 mặt duy nhất.
 • Kích thước 62 x 20 x 9 mm (chưa bao gồm hộp nhựa).
 • Giao tiếp USB 2.0 Full speed 12 Mbits/s.
 • Đường nạp ICSP - 6pin, thuận tiện hơn với 2 loại Male & Female.
 • Cập nhật firmware qua phần mềm Burn-E programmer.
 • Hệ điều hành : Win XP, Vista và Win 7 (32-bit và 64-bit).
 • Plug and Play, không yêu cầu Driver.
 • Phụ kiên : cáp bus 6-pin.
 
 

Hướng Dẫn Sử Dụng

 
 • Download phần mềm
  • Mạch nạp được điều khiển bởi phần mềm Burn-E Programmer. (phiên bản mới nhất)
  • Phần mềm yêu cầu .Net Framework 32bit hay .Net Framework 64bit phiên bản 2.0 trở lên.
  • Burn-E Programmer khi download thành công là 1 file nén, hãy giải nén và thực thi file *.exe duy nhất.
  • Khi có phiên bản mới hơn, hãy download và giải nén rồi chép đè lên file và thư mục cũ, mọi thông tin và hiệu chỉnh bởi người dùng trước đây vẫn được giữ nguyên.
 • Kết nối mạch nạp với PC
  • Với chức năng Plug and Play, mạch nạp Burn-E không yêu cầu cài đặt Driver.
  • PC nhận ra phần cứng mới ngay khi cấm mạch nạp vào cổng USB (dùng cáp USB nối dài khi cần). Mạch nạp báo hiệu việc kết nối thành công khi led xanh nhấp nháy nhanh (10 Hz).
  • Kiểm tra kết nối trên phần mềm bằng cách click vào Hardware Test và nhận đươc thông báo.

 • Kết nối mạch nạp với PIC
  • Trên mạch nạp có header ICSP (rất tiện sử dụng với kiểu Male & Female) đánh tên theo thứ tự MCLR, VDD, GND, PGD, PGC, AUX. Chúng ta sẽ kết nối với PIC theo những chân tương ứng, xem datasheet của PIC đang sử dụng để biết vị trí của chúng. AUX của ICSP không có tác dụng nên để hở.
  • Lưu ý một số PIC không có 2 chân PGC, PGD mà chúng được đặt tên ICSPCLK, ICSPDAT nhưng chức năng không thay đổi.
  • Theo khuyến cáo của Microchip các chân AVdd, AVss (nếu có) cũng phải được cấp nguồn. Hai chân PGC và PGD lúc nạp không được nối với linh kiện có tải lớn (ví dụ led).
  • Trên phần mềm chọn họ PIC (Combo Box thứ nhất) và click Detect Device để kiểm tra kết nối với PIC. Việc chọn họ của PIC cần phải chọn đúng, đặc biệt khi bạn sử dụng PIC 3.3 volt.

 
 • Kết nối mạch nạp với AT89S, ATmega và Eeprom
  • Phần mềm từ phiên bản 1.00.28 trở lên đã hỗ trợ thêm dòng AT89(L)S5x, ATmega và Eeprom.
  • Cách kết nối với mạch nạp Burn-E được nêu cụ thể trên giao diện (góc dưới-phải) sau khi chọn đúng tên trong 2 ComboBox.
  • Bên phải giao diện là phần cấu hình fuse, các bạn chọn lựa bằng comboBox hay checkBox. Trên cùng có nút cho phép ghi fuse. Chi tiết về chức năng của fuse các bạn xem thêm trong datasheet ứng với từng dòng chip.
  • Các bước còn lại thực hiện như nạp PIC.
 • Làm việc với PIC
  • Một khi phần mềm detect được PIC, các thao tác trên PIC hoàn toàn có thể được thực hiện:
   • Program All - Nạp nội dung lấy từ file xuống PIC.
   • Read All - Đọc flash, eeprom và config của PIC lên máy tính và thể hiện chúng trên bảng dữ liệu của software.
   • Verify All - Đối chiếu flash, eeprom và config của PIC với nội dung hiện có trên bảng dữ liệu của software.
   • Erase - Xóa flash, eeprom và config của PIC.
  • Mở file *.hex bằng cách click Open và chỉ đến file cần nạp, đường dẫn của file này sẽ được lưu lại để bạn tiện làm việc sau này. Một khi bạn đã mở file *.hex thành công, bạn không cần thực hiện thao tác này mỗi khi nạp. Phần mềm có chức năng reload file trước mỗi lần nạp.
  • Để tiết kiệm thời gian, từ phiên bản 1.00.28 trở lên phần mềm thêm chức năng kéo thả, bạn mở file *.hex bằng thao tác đơn giản là kéo và thả file vào giao diện. Sử dụng tổ phím hợp phím nóng Ctrl+F5 để nạp cho Chip khi đang làm việc trên giao diện phần mềm khác (MPLAB IDE).
  • Trên giao diện chính cho phép bạn cấu hình config một cách dễ dàng bởi những Combo Box và Check Box.

 • Chức năng của jumper trên mạch nạp
  • Mạch nạp Burn-E có 1 jumper duy nhất và có tác dụng lựa chọn nguồn cung cấp cho PIC mục tiêu.
  • Jumper có 3 vị trị với các chức năng:
   • 5V: PIC mục tiêu được cấp nguồn 5 volt trực tiếp từ cổng USB. Ví dụ cần có nguồn gấp để chạy thử PIC.
   • VDD: việc cấp nguồn 5 volt cho PIC mục tiêu được điều khiển bởi phần mềm. Nguồn này bị cắt sau khi Detect/Read/Program/Verify/Erase kết thúc. Ví trị mặc định sau khi sản xuất.
   • OFF: PIC mục tiêu không được cấp nguồn bởi mạch nạp. PIC phải có nguồn riêng, cũng như khi sử dụng nguồn riêng cho PIC phải đặt jumper ở vị trí này cho an toàn mạch nạp.
 • Làm việc với PIC 3.3 volt
  • Mạch nạp chỉ có thể cấp nguồn 5 volt, nhưng vẫn hỗ trợ rất nhiều PIC 3.3 volt như PIC18FxxJxx, PIC18FxxKxx, PIC24F, PIC24FxxKAxxx, PIC24H, dsPIC33F và PIC32MX.
  • Hai đường PGC, PGD của ICSP vẫn nối trực tiếp với PIC vì đã có điện trở đệm bên trong mạch nạp.
  • Theo khuyến cáo của Microchip, ngoài chân nguồn của PIC phải cấp nguồn cho những chân khác như VDDcore, AVdd, AVss, Vreg. Xem chi tiết trong Datasheet mục "On-Chip Voltage Regulator".
  • Để tạo nguồn 3.3 volt cho PIC có 2 cách:
   • Dùng IC ổn áp (ASM1117-3.3) lấy nguồn ra 5 volt của mạch nạp cho qua IC ổn áp để có 3.3 volt.
   • Xây dựng bộ nguồn 3.3 volt sẵn trên board ứng dụng.
 • Up-date Firmware
  • Burn-E Programmer được trang bị Bootloader nên việc cập nhật firmware rất dễ dàng trực tiếp ngay trên phần mềm.
  • Khi download và sử dụng phiên bản phần mềm mới, phần mềm sẽ thông báo cho bạn biết có cần cập nhật firmware hay không, kèm với hướng dẫn trên giao diện.
  • Để đề phòng quá trình cập nhật firmware không thành công (mất điện, hở cáp USB) dẫn đến việc PC không nhận được mạch nạp. Bạn hãy dùng jumper có sẵn trên Burn-E nối chân AUX và PGC của ICSP lại với nhau, cấm lại vào cổng USB led xanh sẽ nhấp nháy chậm (1 Hz) báo hiệu Burn-E đã vào chế độ Bootloader bạn trả jumper về vị trí cũ. PC sẽ nhận ra Burn-E, dùng phần mềm cho Hardware Test và làm theo hướng dẫn để cập nhật firmware mới nhất.
  • Lưu ý, trước và trong quá trình Burn-E cập nhật firmware các bạn tạm thời ngưng kết nối Burn-E với PIC.
 

Một Số Lưu Ý Khi Sử Dụng

 

 • Board ứng dụng có nguồn riêng
  • Nên sử dụng nguồn riêng này cho board ứng dụng, trường hợp board ứng dụng có nhiều tải cũng không ảnh hưởng tới quá trình nạp.
  • Luôn đặt jumper của Burn-E tại vị trí OFF, khi đó bus 6-pin không có đường VDD, điện từ nguồn riêng không chạy qua Burn-E gây nguy hiểm cho cổng USB của máy tính.
 • Kết nối Burn-E và board ứng dụng
  • Chân MCLR hạn chế tối đa việc sử dụng tụ Reset (100nF), đối với sản phẩm Microchip hầu hết vi điều khiển không yên cầu tụ Reset, chỉ yêu cầu 1 điện trở kéo lên Vcc.
  • Hai chân PGC và PGD lúc nạp không được nối với linh kiện có tải lớn. Vì thế nên xây dựng công tắc nhằm chuyển đổi giữa việc nạp và chạy ứng dụng.
  • Vi điều khiển có các chân nguồn của ADC, Microchip đề nghị phải cấp nguồn cho chúng.
Tham khảo thêm tại http://pduytech.com/
Số ký tự được gõ là 250

Sản phẩm cùng loại

 

 

Đặt mua linh kiện điện tử

Website không có chức năng đặt mua Online
E- mail : banhangdt@gmail.com
Shop : 346 Tân Phước, Phường 7, Quận 10, HCM
ĐT:
0932008347 (linh kiện)
0902730930  (kỹ thuật)

Liên Hệ

 Skype: Banhangdientu
  Zalo, Viber: 0902730930
 
 
 

 


 

Thành viên

NGUỒN TỔ ONG GIÁ RẺ
nguồn tổ ong

\n