Bán hàng linh kiện điện tử trực tuyến !
 

Danh mục sản phẩm


Xem ảnh lớn

IC TTL 74XX

Đăng ngày 03-08-2011 10:26:00 PM - 8975 Lượt xem Giá : Liên hệ

IC TTL 74XX

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
4x Two input NAND 74HC00
4x Two input NAND, Open collector  
4x Two input NOR 74HC02
4x Two input NAND, Open collector 74HC03
6x Inverter (NOT) 74C04
6x Inverter (NOT), Open collector 74LS05
6x Inverter (NOT), High voltage Open collector  
6x Buffer (NO-OP), High voltage Open collector 74LS07
4x Two input AND 74HC08
4x Two inout AND, Open collector  
3x Three input NAND 74HC10
3x Three inout AND 74HC11
3x Three input NAND, Open collector  
2x Four input, Schmitt Trigger NAND  
6x Inverter (NOT), Schmitt Trigger 74HC14
3x Three input AND, Open collector  
6x Inverter (NOT), High voltage Open collector  
6x Buffer (NO-OP), High voltage Open collector  
6x Inverter (NOT), Schmitt Trigger  
2x Four input NAND  
2x Four input AND  
2x Four input NAND, Open collector  
2x Four input NOR with Strobe  
2x Four input NOR with Strobe  
4x Two input NAND, High voltage  
3x Three input NOR  
4x Two input NOR  
Eight input NAND 74LS30
6x DELAY (6nS to 48nS)  
4x Two input OR 74HC32
4x Two input NOR, Open collector  
4x Two inout NAND  
4x Two input NAND, Open collector 74LS38
4x Two input NAND, Open collector  
4x Two input NAND, Open collector  
Four-to-Ten (BCD to Decimal) DECODER  
Four-to-Ten (BCD to Decimal) DECODER, High current  
BCD to Seven-Segment DECODER, Open Collector, lamp test and leading zero handling  
BCD to Seven-Segment DECODER, Open Collector, lamp test and leading zero handling  
BCD to Seven-Segment DECODER, lamp test and leading zero handling  
BCD to Seven-Segment DECODER, Open collector  
2x (Two input AND) NOR (Two input AND), expandable  
(a AND b AND c) NOR (c AND e AND f) plus (g AND h) NOR (i AND j)  
NOR of Four Two input ANDs, expandable  
NOR of Four Two input ANDs  
NOR of Two Four input ANDs  
3x Frequency divider, 5:1, 5:1, 10:1  
3x Frequency divider, 5:1, 6:1, 10:1  
4-3-2-2 AND-OR-INVERT  
4-3-2-2 AND-OR-INVERT  
2x Four bit BCD decimal COUNTER  
2x Four bit binary COUNTER  
1x gated JK FLIPFLOP with preset and clear  
1x gated JK FLIPFLOP with preset and clear  
2x JK FLIPFLOP with clear 74LS73
2x D LATCH, edge triggered with clear 74HC74
4x D LATCH, gated  
2x JK FLIPFLOP with preset and clear  
4x D LATCH, gated  
2x JK FLIPFLOP with preset and clear  
Four bit binary ADDER  
Four bit binary COMPARATOR  
4x Two input XOR (exclusive or) 74HC86
Four bit BCD decimal COUNTER 74LS90
Eight bit SHIFT register  
Four bit divide-by-twelve COUNTER  
Four bit binary COUNTER  
Four bit SHIFT register  
Four bit parallel access SHIFT register  
Five bit SHIFT register  
2x JK FLIPFLOP with clear  
2x JK FLIPFLOP, edge triggered, with preset and clear 74HC109
2x JK FLIPFLOP, edge triggered, with preset and clear  
2x JK FLIPFLOP, edge triggered, with preset  
2x Four bit LATCH with clear  
Monostable Multivibrator  
Retriggerable Monostable Multivibrator  
Retriggerable Monostable Multivibrator 74HC123
2x Clock Generator or Voltage Controlled Oscillator  
4x Buffer (NO-OP), (low gate) Tri-state 74HC125
4x Buffer (NO-OP), (high gate) Tri-state 74HC126
Retriggerable Monostable Multivibrator  
4x Two input NOR, Line driver  
4x Two input NAND, Schmitt trigger 74HC132
Thirteen input NAND  
Twelve input NAND, Tri-state  
4x Two input XOR (exclusive or)  
4x Two input XOR (exclusive or), Open collector  
3-8 DECODER (demultiplexer)  
3-8 DECODER (demultiplexer) 74HC138  giá : 5.000đ
2x 2-4 DECODER (demultiplexer) 74HC139
2x Four input NAND, 50 ohm Line Driver  
Four bit counter and latch with 7-segment LED driver  
BCD to Decimal decoder and LED driver SN74LS145N
10-4 priority ENCODER  
8-3 gated priority ENCODER  
16-1 SE-LECTOR (multiplexer)  
8-1 SE-LECTOR (multiplexer) 74C151N
2x 4-1 SE-LECTOR (multiplexer)  
4-16 DECODER (demultiplexer)  
2x 2-4 DECODER (demultiplexer)  
2x 2-4 DECODER (demultiplexer) 74LS156
4x 2-1 SE-LECTOR (multiplexer) HD74LS157P
4x 2-1 SE-LECTOR (multiplexer)  
4-16 DECODER (demultiplexer), Open collector  
Four bit synchronous BCD COUNTER with load and asynchronous clear  
Four bit synchronous binary COUNTER with load and asynchronous clear SN74HC161N
Four bit synchronous BCD COUNTER with load and synchronous clear  
Four bit synchronous binary COUNTER with load and synchronous clear MM74HC163
Eight bit parallel out SHIFT register SN74HC164N
Eight bit parallel in SHIFT register 74HC165
Eight bit parallel in SHIFT register 74LS166
Four bit synchronous binary up+down COUNTER MM74LS169
4x4 Register file, Open collector  
6x D LATCH with clear 74LS174
4x D LATCH with clear and dual outputs 74HC175
Four bit parallel in and out SHIFT register  
Four bit parity checker  
Four bit ALU  
Look-ahead carry generator  
2x One bit full ADDER  
Four bit Synchronous up and down COUNTER  
Four bit Synchronous up and down COUNTER 74C191
Four bit Synchronous up and down COUNTER  
Four bit Synchronous up and down COUNTER 74HC193
Four bit parallel in and out bidirectional SHIFT register 74HC194
Four bit parallel in and out SHIFT register  
Eight bit parallel in and out bidirectional SHIFT register  
Eight bit parallel in and out bidirectional SHIFT register, JK serial input  
2x Monostable multivibrator 74LS221
8x Inverter (NOT), Tri-state 74HC240
8x Buffer (NO-OP), Tri-state 74HC241
8x Buffer (NO-OP), Tri-state Line driver 74LS244
8x Bidirectional Tri-state BUFFER 74HC245
Eight bit addressable LATCH 74HC259
2x Five input NOR  
8x D FLIPFLOP with clear 74HC273
4x SR LATCH  
Four bit binary full ADDER  
8x Transparent (gated) LATCH, Tri-state 74HC373
8x Edge-triggered LATCH, Tri-state 74HC374
Volatge controlled OSCILLATOR  
Eight bit binary COMPARATOR  
1-of-8 decoder/demultiplexer, active high outputs 74HC238
8-line to 1-line data se-lector/multiplexer with complementary three-state outputs 74HC251
dual 4-line to 1-line data se-lector/multiplexer with three-state outputs 74HC253
quad 2-line to 1-line data se-lector/multiplexer with noninverted three-state outputs 74HC257
8-bit bidirectional universal shift/storage register with three-state outputs 74HC299
hex buffer with noninverted three-state outputs 74HC365
hex buffer with noninverted three-state outputs 74HC367
8-bit register with clock enable 74HC377
dual 4-bit decade counter 74LS390
dual 4-bit binary counter 74HC393
octal D-type transparent latchwith three-state outputs 74HC573
serial-in shift register with output latches 74HC595
14-stage binary counter 74HC4020
   
high-speed CMOS 8-channel analog mulitplexer/demultiplexer 74HC4051

Số ký tự được gõ là 250
Khách 10-11-2014 05:37:06 PM

co con mach cong toan phan IC7483 ko a?

Sản phẩm cùng loại

 

 

Đặt mua linh kiện điện tử

Website không có chức năng đặt mua Online
E- mail : banhangdt@gmail.com
Shop : 346 Tân Phước, Phường 7, Quận 10, HCM
ĐT:
0932008347 (linh kiện)
0902730930  (kỹ thuật)

Liên Hệ

 Skype: Banhangdientu
  Zalo, Viber: 0902730930
 
 
 

 


 

Thành viên

NGUỒN TỔ ONG GIÁ RẺ
nguồn tổ ong

\n