Bán hàng linh kiện điện tử trực tuyến !
 

Danh mục sản phẩm


Xem ảnh lớn

IC CMOS 40XX

Đăng ngày 03-08-2011 10:24:16 PM - 9210 Lượt xem Giá : Liên hệ

IC CMOS 40XX

Đánh giá : 3 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :

4001

Quad 2-input NOR gate

4002

Dual 4-input NOR gate

4007

Dual Complementary Pair Plus Inverter

4010

Hex non-inverting buffer

4012

Dual 4-input NAND gate

4013

Dual D-type flip-flop

4015

Dual 4-stage shift register

4016

Quad bilateral switch

4017

Divide-by-10 counter (5-stage Johnson counter)

4018

Presettable divide-by-n counter

4020

14-stage binary counter

4021

8-bit static shift register

4022

Divide-by-8 counter (4-stage Johnson counter)

4023

Triple 3-input NAND gate

4025

Triple 3-input NOR gate

4026

BCD counter with decoded 7-segment output

4027

Dual JK flip-flop

4028

BCD to decimal (1-of-10) decoder

4029

Presettable up/down counter, binary or BCD-decade

4030

Quad XOR gate (replaced by 4070)

4040

12-stage binary ripple counter

4042

Quad D-type latch

4043

Quad NOR R/S latch

4044

Quad NAND R/S (tristate output)

4046

PLL with VCO

4047

Monostable/Astable Multivibrator

4049

Hex inverter/buffer (NOT gate)

4050

Hex buffer/converter (non-inverting)

4051

Analogue multiplexer/demultiplexer (1-of-8 switch)

4052

Analogue multiplexer/demultiplexer (Dual 1-of-4 switch)

4053

Analogue multiplexer/demultiplexer (Triple 1-of-2 switch)

4060

14-stage binary ripple counter and oscillator

4067

16-channel analogue multiplexer/demultiplexer (1-of-16 switch)

4068

8-input NAND gate

4069

Hex inverter

4070

Quad XOR gate

4071

Quad 2-input OR gate

4081

Quad 2-input AND gate

4082

Dual 4-input AND gate

4093

Quad 2-input Schmitt trigger NAND gate

4094

8-stage shift-and-store bus

4099

8-bit addressable latch

4503

Hex non-inverting buffer with tristate outputs

4510

Presettable 4-bit BCD up/down counter

4511

BCD to 7-segment latch/decoder/driver

4514

1-of-16 decoder/demultiplexer HIGH output

4515

1-of-16 decoder/demultiplexer LOW output

4517

Dual 64-Bit Static Shift Register

4518

Dual BCD up counter

4520

Dual 4-bit binary up counter

4522

Programmable BCD divide-by-N counter

4528

Dual Retriggerable Monostable Multivibrator with Reset

4538

Dual Retriggerable Precision Monostable Multivibrator

4541

Programmable Timer

4543

BCD to 7-Segment Latch/Decoder/Driver with Phase Input

4555

Dual 1-of-4 decoder/demultiplexer HIGH output


Số ký tự được gõ là 250

Sản phẩm cùng loại

 

 

Đặt mua linh kiện điện tử

Website không có chức năng đặt mua Online
E- mail : banhangdt@gmail.com
Shop : 346 Tân Phước, Phường 7, Quận 10, HCM
ĐT:
0932008347 (linh kiện)
0902730930  (kỹ thuật)

Liên Hệ

 Skype: Banhangdientu
  Zalo, Viber: 0902730930
 
 
 

 


 

Thành viên

NGUỒN TỔ ONG GIÁ RẺ
nguồn tổ ong

\n