Bán hàng linh kiện điện tử trực tuyến !
 

Danh mục sản phẩm


Xem ảnh lớn

IC CMOS 40XX

Đăng ngày 03-08-2011 10:24:16 PM - 6604 Lượt xem Giá : Liên hệ

IC CMOS 40XX

Đánh giá : 3 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :

4001

Quad 2-input NOR gate

4002

Dual 4-input NOR gate

4007

Dual Complementary Pair Plus Inverter

4010

Hex non-inverting buffer

4012

Dual 4-input NAND gate

4013

Dual D-type flip-flop

4015

Dual 4-stage shift register

4016

Quad bilateral switch

4017

Divide-by-10 counter (5-stage Johnson counter)

4018

Presettable divide-by-n counter

4020

14-stage binary counter

4021

8-bit static shift register

4022

Divide-by-8 counter (4-stage Johnson counter)

4023

Triple 3-input NAND gate

4025

Triple 3-input NOR gate

4026

BCD counter with decoded 7-segment output

4027

Dual JK flip-flop

4028

BCD to decimal (1-of-10) decoder

4029

Presettable up/down counter, binary or BCD-decade

4030

Quad XOR gate (replaced by 4070)

4040

12-stage binary ripple counter

4042

Quad D-type latch

4043

Quad NOR R/S latch

4044

Quad NAND R/S (tristate output)

4046

PLL with VCO

4047

Monostable/Astable Multivibrator

4049

Hex inverter/buffer (NOT gate)

4050

Hex buffer/converter (non-inverting)

4051

Analogue multiplexer/demultiplexer (1-of-8 switch)

4052

Analogue multiplexer/demultiplexer (Dual 1-of-4 switch)

4053

Analogue multiplexer/demultiplexer (Triple 1-of-2 switch)

4060

14-stage binary ripple counter and oscillator

4067

16-channel analogue multiplexer/demultiplexer (1-of-16 switch)

4068

8-input NAND gate

4069

Hex inverter

4070

Quad XOR gate

4071

Quad 2-input OR gate

4081

Quad 2-input AND gate

4082

Dual 4-input AND gate

4093

Quad 2-input Schmitt trigger NAND gate

4094

8-stage shift-and-store bus

4099

8-bit addressable latch

4503

Hex non-inverting buffer with tristate outputs

4510

Presettable 4-bit BCD up/down counter

4511

BCD to 7-segment latch/decoder/driver

4514

1-of-16 decoder/demultiplexer HIGH output

4515

1-of-16 decoder/demultiplexer LOW output

4517

Dual 64-Bit Static Shift Register

4518

Dual BCD up counter

4520

Dual 4-bit binary up counter

4522

Programmable BCD divide-by-N counter

4528

Dual Retriggerable Monostable Multivibrator with Reset

4538

Dual Retriggerable Precision Monostable Multivibrator

4541

Programmable Timer

4543

BCD to 7-Segment Latch/Decoder/Driver with Phase Input

4555

Dual 1-of-4 decoder/demultiplexer HIGH output


Số ký tự được gõ là 250

Sản phẩm cùng loại

 

 

Đặt mua linh kiện điện tử

Website không có chức năng đặt mua Online
Liên hệ đặt mua linh kiện gửi qua mail : banhangdt@gmail.com
Mua trực tiếp tại cửa hàng : Sạp A36 Cẩm, Khu A, Chợ điện tử Nhật Tảo, HCM

Liên Hệ

 Skype: Banhangdientu
  Zalo, Viber: 0902.730.930
 
 
 

 


 

Thành viên

NGUỒN TỔ ONG GIÁ RẺ
nguồn tổ ong

\n