Đầu cắm main ATX 4 pin
Đăng ngày 21-10-2011 Lúc 02:42'- 11301 Lượt xem
Giá : 3 500 VND / 1 cái
đầu cắm main ATX 4 pin
Giá : 3500đ/cái