Board đồng 1 lớp (L)
Đăng ngày 13-10-2011 Lúc 03:07'- 19822 Lượt xem
Giá : 25 000 VND / 1 cái
Board L
Board đồng 1 lớp, đùng để làm mạch in 1 lớp.
Kích thước 200x300 mm : 25k


=================
tag:
board đồng một lớp,