74HC595
Đăng ngày 15-08-2011 Lúc 05:56'- 8662 Lượt xem
Giá : 4 000 VND / 1 cái
74hc595
 Mua số lượng < 10con  giá 4k/con
Mua số lượng > 10con  giá 3.5k/con